TESTIRANJE NASTAVNIKA OD SADA I NA MAĐARSKOM JEZIKU

+100%-

TESTIRANJE NASTAVNIKA OD SADA I NA MAĐARSKOM JEZIKU

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisali su Sporazum o saradnji kojim se reguliše zapošljavanje vaspitača nastavnika i drugog nastavnog i nenastavnog osoblja na mađarskom jeziku.

 

Ovim tripartitnim Sporazumom o saradnji u postupku psihološke procene kandidata za posao vaspitača, regulišu se međusobna prava i obaveze potpisnika i potvrđuje zajednički rad i saradnja na sprovođenju afirmativnih aktivnosti u oblasti zapošljavanja i edukacije zaposlenih.

 

– Reči „jednakost“ i „ravnopravnost“ najbolje opisuju potpisivanje ovog Sporazuma, jer na ovaj način država Srbija i pokrajinska administracija omogućuju da svi, u svom mestu, ostvare ono što žele, a to je da ne budu diskriminisani u ostvarivanju svojih osnovnih prava – poručio je Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam. – Čast mi je što sam deo pokrajinske administracije, koja razvija dobre odnose sa NSM, kao i što su odnosi Srbije i Mađarske na istorijski visokom nivou. Ne bi oni  bili takvi da mi na terenu ne shvatamo koliko je važno da da svi građani Republike Srbije doživljavaju Srbiju kao svoju zemlju. Upravo ovaj Sporazum ima za cilj da svim građanima omogući da na adekvatan način ostvare svoja prava. Zato pozivam i druge nacionalne savete da nam se priključe.

 

Po rečima Arpada Fremonda, predsednika Nacionalnog saveta Mađara, ovaj Sporazum je nastavak dobre saradnje a izuzetno je važan jer pokriva dve od četiri oblasti delovanja Saveta.

 

– Sporazum se tiče obrazovanja i službene upotrebe jezika i pisma.  Obrazovanje nastavnika na maternjem jeziku je za nas veoma važno sa stanovništva službene upotrebe maternjeg jezika, da naši budući nastavnici koji polažu test na maternjem jeziku imaju bolje rezultate a time se njihov položaj u potpunosti izjednačava sa nastavnicima srpskog maternjeg jezika, koji isti taj test polažu na svom jeziku – objasnio je Fremond. – Sa stanovišta obrazovanja rušimo još jednu barijeru pred našim nastavnicima, koji lakše mogu da počnu da rade, što je osnovni preduslov obrazovanja naše dece na mađarskom jeziku.

 

Sporazum je potpisan u sedištu NSM u Subotici, što je prvi put da se jedan ovakav akt verifikuje van Novog Sada, administrativnog centra APV. – Zakon APV omogućava svim pripadnicima nacionalnih zajednica da se obrazuju i da upotrebljavaju svoj jezik u sve moguće svrhe. I ovim današnjim  gestom smo pokazali da smo u pogledu ostvarivanja prava i jednakosti svih nacionalnih zajednica postigli mnogo i da smo na nivou razvijenih država u EU kojoj svo težimo – dodaje Snežana Sedlar, direktorka Pokrajinske Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Izvor: subotica.com

Foto: subotica.com