Osnaživanje kapaciteta nacionalnih saveta nacionalnih manjina

+100%-

Osnaživanje kapaciteta nacionalnih saveta nacionalnih manjina

 

– Dvodnevne obuke koje su realizovane 5. i 6. aprila za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina deo su aktivnosti Vlade usmerenih na osnaživanje kapaciteta nacionalnih saveta i ovakve obuke sprovode se kontinuirano, istakla je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

 

Cilj ovih obuka je da se predstavnici nacionalnih saveta upoznaju sa principima dobrog upravljanja, programskim planiranjem, budžetiranjem i izveštavanjem o trošenju sredstava, sa aspekta povećanja efikasnosti i transparentnosti u radu nacionalnih saveta, posebno u pogledu upotrebe sredstava dobijenih iz budžeta Republike Srbije, ocenila je Paunović.

 

Paunović je istakla da su realizovane obuke potvrda i da se svakodnevno jačaju kapaciteti za sprovođenje mera i aktivnosti iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u praksi. Ovakve obuke deo su i obavezujućih aktivnosti iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23.

 

Pored zaposlenih u Kancelariji za ljudska i manjinska prava, treneri na obukama su Timo Sorsa iz Nacionalnog instituta za zdravlje i dobrobit iz Finske i Mihaela Brezar iz Ureda za narodnosti Vlade Republike Slovenije. Obuke su organizovane u okviru tvining projekta EU „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ koji realizuju Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u partnerstvu sa austrijskim Institutom za ljudska prava „Ludvig Bolcman“ i slovenačkom republičkom Kancelarijom za nacionalne manjine.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

 

 

Kategorije: Sedam dana