Veb-sajt Ministarstva građevinarstva i na romskom jeziku

+100%-

Na inicijativu potpredsednice Vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović, sajt Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture biće preveden i na romski jezik, što predstavlja jedinstven potez na Balkanu jer će po prvi put veb-prezentacija jedne državne institucije biti prevedena na ovaj jezik.

 

Mihajlović, koja je na čelu Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji, želi da i na ovaj način pruži aktivan doprinos boljem pristupu informacijama, uslugama i aktivnostima koje Ministarstvo i ceo tim Vlade pružaju u cilju efikasne inkluzije romske zajednice u društvo.

 

Ona je ovim povodom pozvala i ostala ministarstva da bar deo svojih sadržaja, koji su relevantni za romsku zajednicu i uključivanje u društvo, prevedu na njihov jezik.

 

Vlada radi mnogo na integrisanju romske zajednice u društvo i sve mere koje država sprovodi, a tiču se boljih uslova u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, zdravlja i stanovanja pripadnika romske nacionalnosti, biće prevedene na romski jezik.

 

Prevod veb-sajta na romski jezik predstavlja iskorak u komunikaciji i boljem razumevanju, što ima za cilj smanjivanje predrasuda i potpunu integraciju naših sugrađana romske nacionalnosti u društvo. Pored sajta resornog ministarstva, koji će sadržati sve relevantne informacije i dokumenta prevedena na romski jezik, u toku je i izrada višejezične veb-platforme Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. To znači da će na jednom mestu postojati baza sa svim važnim podacima, strateškim dokumentima i publikacijama vezanim za praćanje realizacije Strategije i Akcionog plana.

 

Izvor: Vlada Republike Srbije