Za opstanak nacionalnih manjina važan razvoj pograničnih mesta

+100%-

Razvijenost mesta u kojima žive manjine u uskoj je vezi sa njihovim nacionalnim opstankom u Srbiji. Zbog toga su neophodna dodatna ulaganja u ekonomski razvoj, pre svega, pograničnih područja, ali i saradnja sa njihovim matičnim zemljama, zaključci su sa konferencije na kojoj su predstavljena istraživanja Centra za regionalizam o položaju nacionalnih manjina.

 

Ekonomski razvoj područja u kojima pretežno žive manjine neophodan je, kako bi nacionalnim zajednicama bila omogućena osnovna prava na obrazovanje, informisanje, kulturu i službenu upotrebu jezika i pisma, poručio je direktor Centra za regionalizam, Aleksandar Popov.

 

„Sa druge strane to je važno i zbog opstanka manjina u područjima u kojima žive, jer ako su područja nerazvijena onda su migraciona kretanja daleko veća, znači ljudi odlaze iz tih područja“, kaže Popov.

 

Jačanje bilateralne saradnje i zajednički projekti pravac je kojim treba ići u kreiranju izvesnije budućnosti za sve građane, poručeno je na konferenciji.

 

„Bitno je da mi imamo jako dobru saradnju sa lokalnim samoupravama i da njih isto finansiramo ili dotiramo posebno kako bi oni na lokalu radili na unapređenju prava manjina“, istakao je Adrijan Borka, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine.

 

A Radko Vlajkov, Ambasador Republike Bugarske u Srbiji, kaže: „Saglasni smo sa mišljenjem Republike Srbije da je potrebno uložiti više napora, više aktivnosti najviše od strane ljudi u zajednici. Zakonski okvir postoji, pitanje je samo njegove realizacije.“

 

Velimir Pleša, generalni konzul Hrvatske u Srbiji sa sedištem u Subotici, pak, naglašava da ekonomija i privredna saradnja između dve države mogu pomoći i hrvatsku nacionalnu manjinu.

 

Rezultati koje je Centar za regionalizam predstavio, ispitujući položaj mađarske, hrvatske, rumunske i bugarske nacionalne zajednice u Srbiji pomoći će nam u donošenju odluka sa ciljem jačanja regionalnog razvoja i sprečavanja depopulacije pograničnih mesta, proučio je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak.

 

„Nešto što smo naslućivali to je da su rubna područja republike Srbije posebno ugrožene pritiskom emigracije, tamo žive i pripadnici nacionalnih manjina i pokazuju koliko su značajna ulaganja u ove delove teritorije Srbije“, kaže Bošnjak.

 

Insistiranje na ravnomernom razvoju svih delova zemlje uz obraćanje pažnje naročito na pogranična mesta, zbog toga će i u buduće biti prioritet tog ministarstva, poručio je Bošnjak.

 

Izvor: RTV

Foto: Hlas ljudu

Kategorije: Sedam dana, Top vesti