Tag "centar za regionalizam"

Naslovna
Sedam dana Top vesti

Postoji prostor za unapređenje prava manjina

Centar za regionalizam uz podršku fondacije „Hanns Seidel“ organizovao je danas u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu konferenciju „Status i položaj nacionalnih manjina u državama nastalim raspadom SFRJ“.  

Sedam dana Top vesti

Za opstanak nacionalnih manjina važan razvoj pograničnih mesta

Razvijenost mesta u kojima žive manjine u uskoj je vezi sa njihovim nacionalnim opstankom u Srbiji. Zbog toga su neophodna dodatna ulaganja u ekonomski razvoj, pre svega, pograničnih područja, ali

Bugarska zajednica Hrvatska zajednica Izdvajamo Mađarska zajednica Rumunska zajednica

KONFERENCIJA Centra za regionalizam

Centar za regionalizam uz podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Bugarske 14. decembra 2018. u Novom Sadu organizuje konferenciju na temu Ekonomski faktori i uticaj na položaj nacionalnih manjina u lokalnim

Sedam dana Top vesti

Društveno politički život Srbije i manjine

Učešće pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, izvršnim i sudskim vlastima još uvek nije uređeno u skladu sa međunrodnim standradima i Ustavom Srbije, što je najveća prepreka u bržoj integraciji manjinskih

Izdvajamo

Uloga civilnog društva u pregovaračkom procesu za Poglavlje 22

Centar za regionalizam, uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ), je 14. juna u Novom Sadu organizovao konferenciju „Uloga civilnog društva u pregovaračkom procesu za Poglavlje 22, (regionalna politika

Češka zajednica Manjinske Zajednice

Centar za regionalizam u poseti Nacionalnom savetu

  Kancelariju Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine posetili su predstavnici Centra za regionalizam, Jelena Perković i Darko Baštovanović. G-đa Perković je u ovoj organizaciji zadužena za projekte koji se tiču

Sedam dana

EU integracije i pitanje nacionalnih manjina u Srbiji

  Nacionalne manjine su most, ali vrlo često i kamen spoticanja u pregovaračkom procesu Srbije sa Evropskom unijom složili su se učesnici okruglog stola na temu “EU integracije i pitanje

Arhiva Sedam dana

Centar za regionalizam organizovao konferenciju posvećenu analizi sprovođenja sporazuma u oblasti zaštite nacionalnih manjina

  U petak 23. septembra održana je konferencija posvećena analizi sprovođenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Makedonijom. Konferenciju je organizovao Centar za