Zbirne izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

+100%-

Republička izborna komisija utvrdila zbirne izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima raspisanim za 4. novembar 2018. godine.

 

Republička izborna komisija donela je na sednici, održanoj 24. oktobra, rešenja o utvrđivanju zbirnih izbornih lista kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima raspisanim za 4. novembar 2018. godine.

 

Za svih 18 nacionalnih manjina, koje će svoje nacionalne savete birati na neposrednim izborima, ukupno je proglašeno 58 izbornih lista, i to: za albansku šest lista, aškalijsku tri, bošnjačku četiri, bugarsku dve, bunjevačku dve, vlašku dve, grčku jedna, egipatsku tri, mađarsku dve, nemačku tri, poljsku jedna, romsku pet, rumunsku četiri, rusinsku sedam, slovačku četiri, slovenačku jedna, ukrajinsku pet i češku nacionalnu manjinu tri liste.

 

Članovi Republičke izborne komisije doneli su i Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, prema kojoj će se za izbor članova nacionalnih saveta bunjevačke, vlaške, grčke, nemačke, poljske, romske, slovenačke i ukrajinske nacionalne manjine štampati listići na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, a za članove nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, egipatske, mađarske, rumunske, rusinske, slovačke i češke nacionalne manjine štampati listići na srpskom jeziku, ćiriličkom pismu i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

 

Glasački listići će se štampati na hartiji formata A-4, a štampanje je počelo u četvrtak, 25. oktobra 2018. godine u prostorijama štamparije JP „Službeni glasnik“.

 

Izvor: RIK

Kategorije: Sedam dana, Top vesti