Izrada procene potreba za obukama za nacionalne savete nacionalnih manjina

+100%-

nar-crta

U okviru EU tvining projekta „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ održan je prvi konsultativni sastanak sa predstavnicama i predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina radi izrade procene potreba za obukama za nacionalne savete nacionalnih manjina u oblasti sprovođenja antidiskriminacionih mera i instituta. 

nar-crta

Bela crta

Ova procena potreba će služiti u daljem procesu kreiranja referentnih programa obuka za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina koje će biti realizovane tokom 2016. godine.

Bela crta

Projekat „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ finansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti sa Institutom za ljudska prava „Ludvig Bolcman“ iz Austrije i slovenačke Kancelarije za nacionalne manjine.

Bela crta

Kategorije: Kratke Vesti