Jevrejska zajednica obeležila Jom Kipur

+100%-

Jevrejska zajednica obeležila Jom Kipur

 

Jevrejska zajednica u Republici Srbiji obeležila je u petak, 29. septembra, Jom Kipur, Dan pokajanja, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru. Jomkipurski post traje 25 sati, počinje jedan sat pre zalaska sunca i završava se sa zalaskom sunca narednog dana.

Predstavlja završnicu desetodnevnog perioda preispitivanja, koji počinje jevrejskom Novom godinom, Roš Hašanom, kada, po predanju Bog odlučuje o sudbini svakog čoveka. Poštene i časne, Bog nagradjuje tako što ih odmah upisuje u Knjigu života, a ostalima ostavlja 10 dana da putem molitve, pokajanja i davanjem milostinje pročiste svoju dušu i promene svoju sudbinu. Na Jom Kipur, Bog zapečaćuje svoje odluke u Knjizi života i oprašta grehe svima koji su se iskreno pokajali.

 

Uoči Jom Kipura porodice u svojim domovima pale sveću za žive koja bi trebalo da gori 24 sata, koliko traje i praznik. U sinagogi se pali druga sveća – za duše pokojnih. Za Jom Kipur se oblači bela odeća, jer je bela boja simbol duhovne čistote, Pre odlaska u Hram, domaćin blagosilja ukućane: da im Bog usadi ljubav prema Tori i obdari ih mudrošću, da im kuću blagoslovi sinovima i kćerima, i da im osigura blagostanje i podari zdravlje i dug život.

 

Povodom ovog praznika pripadnicima jevrejske zajednice čestitke su uputili Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade AP Vojvodine, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i drugi.