Konkurs za književne radove sa jevrejskom tematikom

+100%-

Konkurs za književne radove sa jevrejskom tematikom

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje jubilarni 60. nagradni konkurs za književne radove sa jevrejskom tematikom iz oblasti:

 

– književnost (roman, pripovetka, pesma)

– naučni rad

– memoari i hronike

 

Žiri dodeljuje tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.

 

Radove slati pisane na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

 

Autori ne mogu konkurisati radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

 

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

 

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust 2016.

 

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem novembra 2016.

 

Radove slati na adresu:

 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /

Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000  BEOGRAD