Konstituisana nova Koordinacija nacionalnih saveta

+100%-

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina konstituirana je juče, 18. februara, u novom sazivu u Beogradu.

 

Zbog kontinuiteta u radu, za predsedavajućeg Koordinacije izabran je Mađarski nacionalni savet. Na sednici Koordinacije je za prioritetnu oblast finansiranja putem Budžetskog fonda za nacionalne manjine određena kultura.

 

Predsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Esad Džudo, istakao je da je za Bošnjačko nacionalno vijeće zaštita kulturne baštine od velikog značaja i da će u tom smislu uskoro profunkcionisati i Zavod za zaštitu kulture sandžačkih Bošnjaka, tražeći podršku ostalih nacionalnih saveta u tom pravcu.

 

Učestvujući u raspravi u vezi sa Nacrtom nove medijske strategije, potpredsednik Vijeća Muhedin Fijuljanin je istakao, između ostalog, da se predloženim rešenjima dodatno obesmišljava uloga nacionalnih saveta, umanjuju se njihova ovlašćenja i ranije stečena prava. Od Koordinacije je zatražena i odbijena podrška formiranju posebne redakcije na manjinskim jezicima pri Javnom servisu RTS.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Sedam dana, Top vesti