MINISTARKA GORDANA ČOMIĆ U POSJETI NACIONALNOM SAVJETU CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

+100%-

MINISTARKA GORDANA ČOMIĆ U POSJETI NACIONALNOM SAVJETU CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, u petak 26.02. 2021. godine sa saradnicima, državnim sekretarom Ninoslavom Jovanovićem, državnim sekretarom Olenom Papugom, i saradnicima Ministarstva, Biljanom Marković i Aleksandrom Rašković, posetila je sedište Nacionalno savjeta u Vrbasu.

Visoku delegaciju Vlade Srbije je dočekao , Dragoljub Malović, predsjednik NS, predstavnici odbora za kulturu, obrazovanje, upotrebu jezika i obaveštavanje, dr Blagoje Marković, Veselin Martinović, Dragan Martinović i Dragan Ivanović.

U veoma konstruktivnom razgovoru delegacija Ministarstva za ljudska prava je upoznala domaćine sa programima i projektima Ministarstva za ljudska prava, sa mogućnostima realizacije zakonskih prava manjina u Republici Srbiji. Predstavnici nacionalnog savjeta su upoznali goste o radu Nacionalnog savjeta, programu rada i poteškoćama sa kojima se suočava Nacionalni savjet u svom radu. Naročito je data kratka informacija o radu Odbora Nacionalnog savjeta za kulturu, obrazovanje, upotrebu jezika i obaveštavanje. Posebna tema razgovora je bila, popis stanovništva u Republici Srbiji koji se očekuje krajem oktobra meseca oktobra 2021. godine, kao i priprema za predstojeće izbore za Nacionalne savjete 2022. godine.

Dogovorena je saradnja u oblastima koje su ključne za bolji položaj crnogorske Nacionalne zajednice u Republici Srbiji, kao i zajedničkom djelovanju u okviru dalje implementacije Strategije sprovođenja javne politike u strukturama vlasti kao i u prisustvu predstavnika crnogorske Nacionalne manjine u republičkom koordinacionom tijelu pri popisu stanovništva krajem 2021. godine.

Na kraju razgovora je dogovoreno, a Ministarka obećala, da crnogorski Nacionalni savjet dobije punu podršku Ministarstva za svoj rad, da se da puna podrška novoosnovanoj Novinsko izdavačkoj ustanovi „Vijest“ i da se nastavi sa osnivanjem ustanova značajnih za crnogorsku nacionalnu zajednicu.


Izvor: NS crnogorske nacionalne manjine

Foto: NS crnogorske nacionalne manjine