Niš: „Pridruživanje EU i unapređenje manjinske politike i međuetničkih odnosa u Srbiji“

+100%-

Niš: „Pridruživanje EU i unapređenje manjinske politike i međuetničkih odnosa u Srbiji“

 

U niškom Medija centru u organizaciji Foruma za etničke odnose i uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske i Ambasade Republike Bugarske u Beogradu je 1. juna održan Okrugli sto na temu „Pridruživanje EU i unapređenje manjinske politike i međuetničkih odnosa u Srbiji“.

 

Događaj su otvorili Tanja Miščević, šef pregovaračkog tima za pridruživanje EU, Edvin Sugarev, generalni konzul Republike Bugarske u Nišu, Iva Kruleva, zamenica šefa misije i savetnica u Ambasadi Republike Bugarske u Srbiji i dr Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.

 

U uvodnom obraćanju Janjić je upoznao prisutne sa projektom „Manjinska politika u Srbiji – podsticanje integracija“, u okviru kojeg je organizovan Okrugli sto i sa sprovedenim empirijskim istraživanjima, odnosno obavljenim intervjuima sa predsednicima i predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Sugarev i Kruleva su, između ostalog, naglasili želju Bugarske kao članice EU da pomognu Srbiji na njenom evropskom putu, kao i u pitanjima manjinske politike. Iznoseći svoja iskusta iz dosadašnjih pregovora, Miščević je pitanje nacionalnih manjina u Srbiji okarakterisala kao jednu od najinteresantnijih, ali i dosta problematičnih tema u pregovorima Srbije sa EU.

 

Okrugli sto pokrenuo je diskusije na dve važne teme koje se tiču manjinske politike i međuetničkih odnosa u Srbiji. U okviru prvog panela izneta su i razmenjena iskustva iz pregovaranja po poglavlju 23 i izvršavanja Akcionog plana o zaštiti prava nacionalnih manjina. Uz moderatora Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose na ovu temu govorio je i Jovica Pavlović, saradnik Foruma za etničke odnose, koji je dao opšti pregled stanja i ukratko se osvrnuo na situaciju u oblasti službene upotrebe maternjeg jezika i pisma (izdavanje dokumenata na maternjem jeziku, vođenje sudskih postupaka i druga pitanja), demokratske participacije nacionalnih manjina, zastupljenosti pripadnika manjina u javnom sektoru i javnim preduzećima, statusa i funkcionisanja nacionalnih saveta, te odnosa države i nacionalnih manjina. Uvodničari ovog dela diskusije bili su i Darko Sarić Lukendić iz Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine i Predrag Balašević, predsednik Vlaške narodne stranke iz Bora, koji su izneli probleme i iskustva hrvatske, odnosno vlaške nacionalne manjine u zemlji.

 

Drugi panel bio je posvećen temi demokratske participacije i zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim preduzećima. O ovom problemu govorili su moderator Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, predsednik opštine Bujanovac Saip Kamberi, koji je upoznao prisutne sa situacijom u Bujanovcu, Preševu i Medveđi; dr Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, skrenuo je pažnju na značaj i potrebu delotvornog učešća manjina u javnom životu, a raspravi se kao uvodničar priključio i direktor Centra za regionalni razvoj Aleksanda Popov.

Skup je zatvoren završnim izlaganjem dr Zorana Milivojevića, koji je istakao da je održani Okrugli sto pokazao da ovakvi forumi i te kako imaju smisla, ali da se stanje na terenu uglavnom ne menja. On je naglasio da manjine nisu samo deo društva već i političkog sistema, kao i da se pred Srbiju kao buduću članicu EU postavljaju važne obaveze sa više aspekata, te stoga treba biti dosta striktniji i jasniji u preporukama. Nenad Đurđević i Dušan Janjić u ulozi moderatora izneli su rezime i glavne zaključke oba provedena panela, a kako je rečeno, na osnovu provedene rasprave biće dopunjen nacrt analize Akcionog plana, koji je izradio Forum za etničke odnose.

 

Dopunjena analiza biće javno publikovana i dostavljena svim relevantnim akterima za zaštitu nacionalnih manjina, unapređenje manjinske politike i procesa preuzimanja evropskih pravnih tekovina, kako u Srbiji tako i van nje.

 

Izvor: www.far.rs

 

Kategorije: Sedam dana