Obilježen Dan Bošnjaka

+100%-

Bošnjačko nacionalno vijeće obilježilo je 28. septembar – Dan Bošnjaka.

 

Povodom ovog blagdana u Glavnom uredu Vijeća održan je prijem, te otvorena izložba slika sa likovne kolonije „Sjenica 2019“.

 

„Sazivanje Svebošnjačkog sabora, nacionalna harmonija i pozitivna demokratska atmosfera među učesnicima sabora, odluke i zaključci koji su doneseni, nacionalno jedinstvo koje je pritom iskazano predstavljaju trenutak kada su poslije jednog teškog i dugog stoljeća Bošnjaci konsenzusom svih relevantnih političkih faktora bošnjačkog naroda vratili svoje historijsko nacionalno ime i naziv svog jezika.“ – rekao je prisutnima predsjednik Izvršnog odbora dr. Hasim Mekić.

 

„Usvajanjem ovih odluka potvrđena je konačno nacionalna zrelost Bošnjaka kao politički suverenog i kulturno posebnog naroda u državi koju je spreman dijeliti s ostalim narodima. Ovakve odluke i zaključci doneseni u najtežim historijskim trenucima, kada su Bošnjaci gledali u bezdan civilizacijskog nestanka i biološkog istrebljenja, praktično od svih napušteni, potvrdili su njihovu zrelost, hrabrost, istrajnost i odlučnost. Stojeći na ivici ponora, ovakvim hrabrim odlukama Bošnjaci su poručili da neće nestati – ni oni ni Bosna i Hercegovina. Štaviše, oni su time objavili svoj povratak na evropsku i svjetsku historijsku pozornicu.“ – zaključio je Mekić.

 

Izložbu slika sa likovne kolonije „Sjenica 2019“ otvorio je mr. Medžid Fakić, selektor kolonije koji je tom prilikom rekao da umjetnička kolonija u Sjenici broji više od 60 djela izuzetne umjetničke vrijednosti.

 

Na saboru, održanom u jeku ratnih zbivanja u opkoljenom Sarajevu, 27. i 28. septembra 1993. godine, ispisane su neke od najznačajnijih stranica historije Bošnjaka. Sabor je usvojio Deklaraciju o bošnjaštvu, kojom je bošnjačkom narodu vraćeno nacionalno ime – Bošnjak, a maternji jezik Bošnjaka ponovo je nazvan svojim pravim imenom – bosanski jezik. Bošnjačko nacionalno vijeće je na svojoj posljednjoj sjednici donijelo odluku da 28. septembar proglasi za nacionalni blagdan koji će nositi naziv – Dan Bošnjaka. Ovaj datum je prihvaćen od svih Bošnjaka i zvanično se obilježava kao Dan Bošnjaka u svim novonastalim državama u kojima Bošnjaci žive nakon raspada bivše SFRJ.

 

Bošnjaci u Srbiji pored ovog blagdana obilježavaju i 11. maj – Dan bošnjačke nacionalne zastave, 11. juli – Dan sjećanja i 20. novembar – Dan Sandžaka. Bošnjačko nacionalno vijeće posebnu pažnju poklanja i sjećanju na 13. i 14. august 1917. godine kada je donijeta Sjenička rezolucija, kao i na 25, 26. i 27. oktobar 1991. kada je sproveden referendum o autonomiji Sandžaka.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica