Početak Letnje škole o manjinskim pravima i integraciji

+100%-

Početak Letnje škole o manjinskim pravima i integraciji

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) I misija OEBS u Srbiji od 8. do 10. jula organizuju Letnju školu o manjinskim pravima i integraciji. Letnja škola je nastala kao potreba za stvaranjem novih manjinskih elita i potrebe za podsticanjem integracije manjina u ukupni društveni život.

white

Letnja škola je koncipirana za buduće donosioce odluka (lidere) iz manjinskih zajednica i mladih iz većinske/srpske zajednice.

white

U ulozi predavača i pokretača diskusije sa mladima naći će se Jan Lueneburg (šef odeljenja za demokratizaciju Misija OEBS u Srbiji, Sveta Matić (Centar za istraživanja migracija), prof. dr Dušan Pavlović (Fakultet političkih nauka), Zorica Vojinović (Nacionalni Demokratski Institut), Tanja Azanjac (trenerica Instituta za održive zajednice), prof. dr Alpar Lošonc, Tomislav Žigmanov (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata).

white

U okviru Letnje škole će se u utorak 9.07.2013. godine u prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju održati javna tribina Manjine posle Brisela, gde će govoriti: Vladimir Ilić (Filozofski fakultet), Jadranka Jelinčić (Fondacija za  otvoreno društvo), Jovo Bakić (Filozofski fakultet), Miroslav Samardžić (politikolog), a moderator tribine će biti Snežana Ilić (CRCD).

white

Polaznici Letnje škole će biti 40 mladih ljudi do 35 godina starosti i to iz redova: članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, novinara, aktivista u manjinskim civilnim organizacijama, kulturnih delatnika u oblasti manjinskih kultura, članova podmladaka političkih partija (manjinskih i većinskih), studenata master i doktorskih studija.

white

Više informacija na: www. cdcs.org.rs/
Kategorije: Sedam dana