Prvi Međunarodni kurs na temu „Ljudska prava kao univerzalni ideal: pretnje i globalni izazoviˮ

+100%-

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije obaveštena o Prvom Međunarodnom kursu na temu „LJudska prava kao univerzalni ideal: pretnje i globalni izazoviˮ, koji će se u periodu od 23. do 27. oktobra o.g. održati u Buenos Airesu, Argentina.

 

Pomenuti kurs organizuje Uneskov Međunarodni centar za promovisanje ljudskih prava II kategorije, a poziv je upućen visokim zvaničnicima vlada i međunarodnih organizacija, predstavnicima akademskih krugova, istraživačima, kao i rukovodiocima organizacija civilnog društva posvećenim zaštiti i promovisanju ljudskih prava. Centar pokriva troškove stipendije, smeštaja i transfera za odabrane kandidate. Elektronske prijave mogu se slati u periodu od 15. jula do 15. avgusta o.g., a odabrani kandidati biće obavešteni o izboru putem elektronske pošte do 15. septembra o.g.

 

Formular za prijavu i više informacija mogu se preuzeti na www.cipdh.gov.ar/cursointernacional/, odnosno dobiti slanjem mejla na adresu: cursointernacional@cipdh.gov.ar.

 

Kategorije: Kratke Vesti