Saopštenje LSV: Prava manjina shvatiti ozbiljno

+100%-

 

 Nedavno otkazivanje sednice Saveta za nacionalne manjine Republike Srbije nije dobra vest. Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da Vlada Srbije i Saveti nacionalnih manjina moraju biti partneri.

 

Pokazalo se da postoje brojna neslaganja po pitanju nacrta Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, te o Izveštaju o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina vezanog za poglavlje 23 pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

 

Zamerke nacionalnih Saveta posebno se odnose na činjenicu da država tretira manjine kao objekat i da Akcioni plan nema realne rokove za realizaciju pojedinih aktivnosti.

 

Nacionalni Saveti nisu bili partneri u brojnim aktivnostima vezanim za sprovođenje Akcionaog plana, a to nikako nije dobro.

 

LSV smatra i da Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ne zadovoljava proceduru, jer se izmene odnose na 20 od 25 članova Zakona, a Jedinstvenim metodološkim pravilima predviđeno je da ako se menja više od polovine nekog propisa, potrebno je doneti novi propis.

 

Nažalost, ovi propusti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave mogu ugroziti pregovarački proces Srbije sa Evropskom unijom, te Liga socijaldemokrata Vojvodine poziva na ozbiljnost u rešavanju nastalih problema.

 

Evropski put velika je šansa za našu državu, a taj put se, između ostalog, može izgraditi sveobuhvatnim i kvalitetnim rešavanjme pitanja vezanih za status pripadnika nacionalnih manjina.

 

Potpredsednik Izvršnog odbora

Glavnog odbora

Lige socijaldemokrata Vojvodine

Aleksandar Marton

 

Kategorije: Kratke Vesti, Poglavlje 23
Oznake: LSV, manjine