Sukob argumenata

+100%-

Na 35. redovnoj sednici Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine je usvojio izmenu budžeta i izmenu odluke o programu stipendiranja studenata. Program rada za sledeću godinu izdavaštva  „Forum“ i Instituta mađarske kulture Vojvodine su takođe bili na dnevnom redu. Međutim, Savet je pre svega raspravljao o temama vezanim za obrazovanje. Predsednik Jene Hajnal je potvrdio, iako se bliže izbori, da ni preko leta MNS neće pauzirati sa radom.

 

 

Odlučeno je da će ubuduće konkurs za studentske stipendije Savet raspisivati u više navrata, sve dok će biti sredstava. Ova odluka je doneta radi toga da bi svaki student koji ima pravo na stipendije mogao da se uključi u sistem, bez obzira na rokove.

 

„Pored toga smo proširili krug deficitarnih zanimanja, i ublažili smo stroga pravila koja definišu koliko učenika može da se upiše u više škole, kao i na privatne fakultete. Cilj je da pomognemo što više mladih da se upiše na fakultete“, rekao je Jene Hajnal, predsednik Saveta.

Iznos stipendija u dinarima će se smanjiti, ali je to posledica deviznog kursa, u forintama iznos ostaje isti.

 

Planovi za sledeću godinu

 

Gabor Virag, direktor izdavačke kuće „Forum“, je izneo predlog izmene budžeta za ovu godinu, i plan rada za sledeću godinu. Osnovna delatnost kuće će i u sledećoj godini biti izdavanje knjiga i magazina. Forum želi i sledeće godine da učestvuje na relevantnim događajima iz struke, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Izdavačka delatnost za 2019. godinu se odnosi ukupno na 30 naslova i dva magazina. Deset izdanja planiraju da objave u književnom žanru, pored toga i šest prevoda, šest izdanja likovne umetnosti, od toga tri monografije, kao i pet istorijskih i umetničkih izdanja tokom sledeće godine. Prema rečima Gabora Viraga, mađarsko-srpski rečnik je u izradi.

 

U celoj Vojvodini odeljenja sa malim brojem đaka

Raspravljalo se i o obrazovanju u školama gde je broj đaka manji od 15. Mišljenja su bila različita, pa se postavilo pitanje gde treba podvući granicu, u kojim slučajevima je bolje spojiti odeljenja.

 

Livija Jo Horti je iznela svoje mišljenje da nije uvek najbolji predlog podržati odeljenja sa malim brojem đaka, jer polazeći od svoje struke psihologa i rada sa malom decom, zna da se deca bolje osećaju u većim grupama. Po njenom mišljenu, pet đaka je minimum koji je prihvatljiv. Atila Perpauer, je govorio o tome da Mađari žive u malim zajednicama i da je zadatak MNS-a sačuvati ih po svaku cenu. Smatra da su opravdana i odeljenja sa manjim brojem dece. Čaba Paško, član izvršnog odbora, smatra takođe opravdanim i odeljenja sa manjim brojem, jer smatra da je interes zajednice važniji.

 

„Na duže staze bi trebalo izraditi takav program koji će da izbalansira negativnosti odeljenja sa malim brojem dece“, zaključio je Ferenc Žoldoš.

 

Izvor: Mađar so

Kategorije: Mađarska zajednica