U oktobru četvrti Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Srbiji

+100%-

U oktobru četvrti Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Srbiji

 

Obraćajući se na drugom sastanku Nacionalne platforme o integraciji Roma, održanog 13. juna, direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da je Vlada Srbije u saradnji sa Evropskom komisijom otpočela održavanje Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji počevši od 2011. godine, i najavila da će naredni Seminar biti održan početkom oktobra ove godine.

 

Paunović je podsetila da je Treći po redu Seminar održan 11. juna 2015. godine nakon čega su usaglašeni Operativni zaključci koji predstavljaju preuzete obaveze Srbije za period od 2015. do 2017. godine.

 

– Usaglašeno je 60 zaključaka koji su razvrstani u 7 oblasti: međuresorna pitanja, upis u matične knjige, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna i zdravstvena zaštita, stanovanje i sloboda kretanja. Obavezu praćenja i izveštavanja o Operativnim zaključcima imaju Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i ova obaveza se redovno sprovodi, bez kašnjenja, ocenila je Paunović.

 

– Kancelarija za ljudska i manjinska prava je pripremila Prvi godišnji izveštaj o ostvarenosti Operativnih zaključaka za period jun 2015. – jun 2016. godine koji je predat Evropskoj komisiji. U toku je izrada drugog izveštaja na osnovu pristiglih priloga resornih ministarstava i očekujemo da će isti biti prosleđen na mišljenje resorima do kraja juna meseca, nakon čega će biti dostavljen i Evropskoj komisiji, navela je Paunović.

 

Nenad Ivanišević, Nacionalna kontakt osoba za Rome i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istakao je da projekat „Integracija Roma 2020“ pomaže vladama zapadnog Balkana i Turske u njihovim naporima za sprovođenje politika u korist Roma. Vlada Srbije, kao i celo društvo pokazuje spremnost i posvećenost da se unapredi položaj Roma i Romkinja u Srbiji.

 

Tim lider akcionog tima projekta Integracija Roma 2020 Orhan Usein je ocenio da je održan sastanak bio prilika da se osnaži Nacionalna kontakt osoba za Rome u procesu evropskih integracija, i da je sastanak dobar izvor informacija za proces izveštavanja. Orhan je podsetio da je prošle godine u Narodnoj skupštini organizovana prva Nacionalna platforma za integraciju Roma u formi javnog slušanja.

 

Mirjana Maksimović iz Delegacije Evropske unije u Srbiji je pohvalila napore Republike Srbije u unapređenju položaja Roma, ističući da je on bolji u odnosu na period od pre 6 godina, ali da svakako ima još dosta posla, ocenjujući važnost implementacije strategije na lokalnom nivou. Maksimović je istakla da će integracija Roma ostati i dalje važna tema u procesu evropskih integracija i da je EU za ovu oblast opredelila 20 miliona evra do 2020. godine.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih institucija odgovornih za sprovođenje politika za integraciju Roma u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, međunaordnih i organizacija civilnog društva, nezavisnih tela, kao i predstavnici medija.

 

Sastanak Nacionalne platforme je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i projekat Integracija Roma 2020 Saveta za regionalnu saradnju.

 

Izvor: Kancelrija za ljudska i manjinska prava

 

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

Kategorije: Sedam dana