Učešće mladih – uslov boljeg rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

+100%-

Učešće mladih – uslov boljeg rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

narandzasta-crta

U sredu, 26. novembra, u Beogradu, u organizaciji NVO Urban-In iz Novog Pazara, održana je

panel-diskusija na temu angažovanja mladih u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina,

u okviru Projekta “Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete”.

narandzasta-crta

20141126_133925

Uvodnu reč u okviru skupa dali su: Sead Biberović – Urban-In, Novi Pazar, Esad Džudžo – Nacionalni savet Bošnjaka, Aida Ćorović – narodna poslanica, Zlatan Halilović- omladinski aktivista iz Prijepolja i Fahrudin Muminović – Kancelarija za mlade u Tutinu.

Nakon poruke dobrodošlice upućene prisutnima od strane gospodin Biberovića, gospodin Džudžo je ukazao na značaj većeg učešća mladih u radu saveta. U okviru Nacionalnog saveta bošnjačje nacionalne manjine postojao je Odbor za međunacionalnu saradnju i omladinu koji je značajno doprineo boljem razumevanju prava mladih pripadnika bošnjačke zajednice i većem razumevanju od strane njihovih vršnjaka koji pripadaju većinskoj zajednici. Ovaj Odbor će se ubuduće zvati Odbor za omladinu i sport i novi saziv nacionalnog savete ima za cilj da aktivnije uključi mlade ljude u svoj rad i ostvari što vidljivije rezultate.

Ukazano je i na značaj većeg uključivanja NVO i medija, kao svojevrsnog korektiva, koji će sarađivati sa novoformiranim nacionalnim savetima.

Aida Ćorović je ukazala na važnost uključivanja manjina u punom kapacitu u razvoj Srbije kao zemlje. U ovom procesu je pogotovo značajna uloga mladih pripadnika manjinskih zajednica. Nacionalni saveti ne smeju da rade bez angažovanja mladih ljudi. Ovih dana se aktivno radi na novoj Nacionalnoj strategiji za mlade, koja predstavlja veoma važan strateški document.

Zlatan Halilović je ukazao na ozbiljne probleme sa kojima se suočavaju mladi u Prijepolju, prevashodno ekonomske, ali i nedostatak kulturnih i sportskih dešavanja itd. Mladi nisu dovoljno informisani o postojanju samog Nacionalnog saveta bošnjačke nacionaln manjine, kao ni o nadležnostima. Problem je nedovoljna transparetnost rada samog nacionalnog saveta.

 

Fahrudin Muminović je isto ukazao na glavni problem zapošljavanja mladih, lošu sportsku infrastrukturu u Tutinu, kao i nepostojanje državnih podsticajnih sredstava za pokretanje preduzetničkog biznisa. Ukazano je na značaj većeg angažovanja Kancelarije za mlade.

U nastavku skupa prezentovani su rezultati istraživanja o radu Nacionalnog saveta Bošnjaka i stavovima mladih o sopstvenom učešću i uticaju na rad i programe NSB, koje je sproveo Urban-In. Istraživanje je imalo dva dela: prvi deo, fokus grupe sa mladima i drugi, analiza dokumenata, programa i aktivnosti Nacionalnog saveta Bošnjaka i kroz razgovore sa predstavnicima tog saveta.

Tokom istraživanja je zaključeno:

1)      da je najznačajniji program koji je sproveden implementacija nastave na bosanskom jeziku,

2)      da mladi nisu dovoljno upoznati sa radom i nadležnostima Nacionalnog saveta Bošnjaka (NSB),

3)      da postoji problem zatvorenosti i netransparentnosti rada NSB,

4)      da NSB trenutno nema konkretne programe za intgraciju manjine u većinski narod i da, u velikoj meri, programi NSB doprinose segregaciji manjine,

5)      da NSB treba više da nagažuje mlade u svom radu

6)      da je neophodno pokrenuti programe za mlade.

Kategorije: Sedam dana