Završen program podrške inkluziji Roma, preko 15 nacionalnih partnera i 20 pilot opština

+100%-

Završen program podrške inkluziji Roma, preko 15 nacionalnih partnera i 20 pilot opština

 

Troipogodišnji projekat za inkluziju Roma, koji je finansirala Evropska unija a sprovela Misija OEBS-a u Srbiji u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, završen je 31. marta, a više hiljada Roma iz preko 20 gradova i opština bili su direktni korisnici ovog projekta.

 

– Projekat „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“ jedan je od najuspešnijih i najdelotvornijih projekata u oblasti integracije Roma koji je realizovan u poslednjih desetak godina u našoj zemlji, istakla je Suzana Paunović na održanoj završnoj konferenciji projekta u Klubu poslanika.

 

Paunović je istakla da je završna konferencija projekta istovremeno i deseti sastanak Upravnog odbora projekta, što govori o izuzetnoj koordinaciji koju je projektni tim imao sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, ali i svim resornim ministarstvima, agencijama i nacionalnim savetom romske zajednice. U pitanju je kompleksan projekat koji je trajao tri i po godine, obuhvatio šest oblasti, uključio preko 15 različitih nacionalnih partnera i 20 pilot opština širom Srbije, ocenila je Paunović.

 

Kako navodi Paunović, u svakom trenutku su bile dostupne informacije o tome dokle se stiglo sa realizacijom ciljeva, šta je sve postignuto, ali i o problemima i izazovima na koje se nailazilo. Problemi su rešavani zajedničkim naporima i možda je baš tu jedna od „tajni uspeha“ ove inicijative gde bi ovakav model saradnje trebalo zadržati i ubuduće, zaključila je Paunović.

 

Projekat je direktno podržao realizaciju prethodne, ali i nove Strategije za socijalno uključivanje Roma u ključnim oblastima, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, pružanje usluga na lokalnom nivou, rekla je Paunović, dodajući da  su neki od ostvarenih rezultata svakako doprineli i ispunjenju obaveza preuzetih Akcionim planom za poglavlje 23 u pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

 

Paunović je podsetila da je projekat dao veliki doprinos ispunjavanju Operativnih zaključaka seminara koji zajednički organizuju Vlada Republike Srbije i Evropska unija. Možda najuočljiviji primer jeste izrada jedinstvene nacionalne Baze podataka za praćenje rezultata mera za inkluziju Roma.

 

Tim projekta je uspeo da podrži osnivanje 20 mobilnih timova od strane lokalnih samouprava, a prvih 20 samouprava je svečano potpisalo Deklaraciju o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja koja bi trebalo da da novu energiju i posvećenost lokalnim samoupravama kad je reč o inkluziji romske zajednice, navela je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava