KULTURNA RAZNOLIKOST U STAROJ MORAVICI

+100%-

KULTURNA RAZNOLIKOST U STAROJ MORAVICI

Na završnom događaju projekta “Kulturne raznolikosti” 7. juna 2021. godine, podržanog od strane Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, prisustvovali su zamenik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Armin Farkaš, kao i članovi Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Jelena Jovanović koja je i pokrajinski poslanik, Miloš Nikolić koji je i direktor Narodnog pozorišta u Subotici i Ljiljana Mihajlović koja je i V.D. direktora Pokrajinske kancelarije za inkluziju Roma.


Zamenik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Armin Farkaš je pozdravio prisutne i tom prilikom izrazio svoje zadovoljstvo kada se organizuju ovakve manifestacija.


Jelena Jovanović pokrajinski poslanik i član Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, je u svom obraćanju naglasila – “Pokretanje interkulturalnog dijaloga, kao i inkluzivnog obrazovanja je proces, kroz koji prolazimo zajedno. Kulturna raznolikost je bogatstvo kojim se ponosimo kako u AP Vojvodini, tako i u Staroj Moravici. Sve to zajedno ima za cilj informisanje o istoriji, kulturi i tradiciji.”


U ime članova romske zajednice i “Udruženja Roma Svetlost” iz Stare Moravice želimo da se zahvalim na poseti, kao i na podršci Nacionalnom savetu – rekla nam je Vesna Jovanović, predsednik “Udruženja Roma Svetlost” i član udruženja Dežika Molnar.

 

Izvor: romskinacionalnisavet.org.rs

Foto: romskinacionalnisavet.org.rs