ZAVRŠITI AKCIONI PLAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA MANJINA

+100%-

ZAVRŠITI AKCIONI PLAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA MANJINA

Predsednica Vlade Ana Brnabić predsedavala je 27.maja 2022. godine na sednici Saveta za nacionalne manjine, na kojoj je konstatovano da će novi Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, čiju izradu je podržala Evropska unija i Savet Evrope, pozicionirati Srbiju kao zemlju koja u potpunosti poštuje prava svih nacionalnih manjina.


Brnabić, koja je i predsednica Saveta, ukazala je na nekoliko tačaka koje će u narednom periodu biti od izuzetne važnosti, a na prvom mestu istakla je završetak rada na izradi Akcionog plana, za koji se nada da će biti plod zajedničkog rada predstavnika svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina.


Prema rečima premijerke, unapređenje ljudskih i manjinskih prava i nulta tolerancija prema diskriminaciji bilo koje vrste ostaju glavni ciljevi kojima Srbija stremi, navedeno je u saopštenju.


Kada je reč o Budžetskom fondu za nacionalne manjine, on i za ovu godinu iznosi 30 miliona dinara, a prioritetna oblast je kultura. Cilj konkursa će biti unapređenje i jačanje kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji.


Na sednici je bilo reči i tome da su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina planirani u istom periodu kao i popis stanovništva, pa su predstavnici nacionalnih saveta smatrali da bi zbog toga bilo dobro da se ti izbori odlože i taj svoj predlog su predali predsednici Vlade. Resorna ministarka Gordana Čomić, koja je i zamenica predsednice Saveta, rekla je da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao alat nacionalnim savetima, imati konsultacije sa svim nadležnom organima u vezi predloga Kooridinacije.


Ministarka Čomić je dodala da je Ministarstvo posvećeno rešavanju svih problema nacionalnih manjina kroz dijaloge i jačanje međusobnog poverenja u duhu tolerancije, što će doprineti razvoju društva u celini.


Pored predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina, sednici u Vladi Srbije prisustvovali su i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.

 

 

Izvor: rvt.rs

Foto: rtv.rs