IX Upravni odbor projekta „Ovde smo zajedno-Evropska podrška za inkluziju Roma“

+100%-

IX Upravni odbor projekta „Ovde smo zajedno-Evropska podrška za inkluziju Roma“

 

Otvarajući IX sastanak Upravnog odbora projekta, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, istakla je da su između dva sastanka Upravnog odbora postignuti novi rezultati na projektu.

kancelarija-romi1

 

Paunović je napomenula da je za 17 preduzeća koja zapošljavaju 60 Roma/kinja uručena oprema čija ukupna vrednost iznosi oko 375.000 evra, podsetivši da je održan Prvi sajam zapošljavanja pripadnika romske manjine. Na Sajmu su predstavljene najbolje prakse u zapošljavanju Roma i Romkinja, i po prvi put su uključene i velike kompanije i mladi.

 

Završen je proces sertifikacije pedagoških asistenata, njih 191 je primilo diplome o završenom programu. Time je završen višegodišnji proces i asistenti su postali deo obrazovnog sistema Republike Srbije, naglasila je Paunović.

 

U okviru projekta na konferenciji u Smederevu razgovaralo se o izazovima i šansama u inkluziji Roma. 32 lokalne samouprave su tom prilikom razmenile dobre prakse i iskustva sa drugim zainteresovanim opštinama. Uz to, potpisana je i Deklaracija o unapređenju položaja Roma na lokalnom nivou. Ovom prilikom je opštinama predstavljen i Vodič za osnivanje mobilnih timova koji treba da posluži širenju ovog vida lokalne saradnje.

 

Uspostavljena baza podataka za praćenje rezultata mera za inkluziju Roma na lokalnom nivou se intenzivno dopunjuje, a informacije iz ove baze uticaće na kreiranje politika nacionalnih i lokalnih institucija kao i na donošenje odluka donatora.

 

Paunović je ocenila da su veliki rezultati postignuti u jednoj od najkompleksnijih oblasti, a to je stanovanje. Pored uspostavljanja Geografskog informacionog sistema za praćenje stanja u podstandardnim romskim naseljima, urađen je pregled i analiza svih do sada primenjivanih modela stanovanja u romskim naseljima. Izrađeno je 13 urbanističkih planova podstandardnih naselja u 11 opština. Zatim, u 14 opština je pripremljena tehnička dokumentacija za 20-ak infrastrukturnih projekata. Sa ovim projektima su se opštine prijavile na konkurs za fondove u okviru programa IPA 2013.

 

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava je istakla da su uspešno okončane komponente u vezi sa pristupom osnovnim pravima, kao i obuka za više od 70 nevladinih organizacija.

kancelelarija-romi2

 

Paunović je istakla da je Vlada Republike Srbije preuzela da realizaciju započetih aktivnosti nastavi kroz Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja do 2025. godine.

 

Ona je ukazala da u narednom periodu treba usmeriti pažnju na dalje podizanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave da složeni posao u oblati inkluzije Roma uspešno realizuju.

 

Živojin Mitrović, ispred Nacionalnog Saveta romske nacionalne manjine, je naglasio da je kroz ovaj projekat prvi put obezbeđena puna participacija pripadnika romske zajednice, od učešća u Upravnom odboru projekta do krajnjih korisnika.

 

Nikolas Bizel, šef prvog sektora operacija, ispred Delegacije Evropske unije u Srbiji, je IPA 2012 ocenio kao jedan od najuspešnijih projekata u oblasti inkluzije Roma koji se sprovodi u Srbiji. On je pohvalio čvrstu upravljačku strukturu projekta i napore koje projektni tim preduzima u podsticanju ciljeva predviđenih ovim projektom.

 

Jan Lueneburg, šef odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, je izrazio zadovoljstvo dinamikom realizacije projektnih aktivnosti i posvećenošću svih resora i projektnog tima koji su uključeni u realizaciju ovog projekta. Lueneburg je istakao da će Misija OEBS nastaviti da pruža podršku programima inkluzije Roma, ali i programima u oblasti zaštite ljudskih prava svih nacionalnih manjina.

 

Lojd Tudik, menadžer projekta, je detaljno predstavio postignute rezultate projekta u prethodnom periodu, uz posebno isticanje teme stanovanja, kao oblasti u fokusu na ovom sastanku UO.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

 

Kategorije: Sedam dana