Javni poziv za predstavnike organizacija civilnog društva za učešće na treningu „Stanovanje Roma”

+100%-

Pozivaju se predstavnici/e udruženja koja imaju za cilj unapređenje i zaštitu položaja romske nacionalne manjine, kao i drugih organizacija civilnog društva (OCD) koji deluju u oblastima od značaja za povećanje socijalne inkluzije ranjivih i marginalizovanih grupa da se prijave za učešće na treningu „STANOVANJE ROMA – uloga civilnog društva u procesu unapređenja životnih i stambenih uslova romskih porodica koje žive u podstandardnim naseljima”, koji će biti realizovan tokom aprila 2019. godine .

 

Poziv je otvoren do ponedeljka, 18. februara 2019. godine.

 

Detaljnije o javnom pozivu možete pročitati na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Kategorije: Romska zajednica