Manjine ubuduće tretirati kao legitimnog partnera a ne kao objekat

+100%-

Manjine ubuduće tretirati kao legitimnog partnera a ne kao objekat

 

za-saopcenje-koordinacija-1024x560Predsedavajući Koordinacije nacionalnih saveta, dr. Sulejman Ugljanin, juče je uputio dopis predsedniku Vlade, Aleksandru Vučiću, u kojem je od njega zatražio sastanak na temu delotvornog učešća  Koordinacije i nacionalnih saveta u praćenju i primeni Akcionog plana za manjine i stvaranja organizacionih, prostornih i finansijskih uslova za rad Koordinacije. U pismu se između ostalog kaže:

 

„U manjinskom Akcionom planu, nacionalna vijeća pojedinačno i Koordinacija nacionalnih vijeća kao zajednički organ su predstavljeni kao važni faktori u praćenju i realizaciji Akcionog plana.

 

Na sastanku Koordinacije nacionalnih vijeća održanom u Kovačici 30. novembra 2016. godine konstatovano je sljedeće:

 

U dosadašnjem radu radne grupe koju je imenovala Vlada Republike Srbije, nacionalna vijeća pojedinačno i Koordinacija kao kolektivni organ, nisu dobili priliku da djelotvorno uzmu učešće u praćenju i realizaciji Akcionog plana.

 

Na zvaničnim sastancima o Akcionom planu, Vladina radna grupa većinu prijedloga, primjedbi i preporuka legitimnih predstavnika manjina ignoriše i ne uvažava.

Smatramo da manjine ubuduće treba da budu tretirane ne kao objekt već kao legitiman partner.

 

Nacionalna vijeća i Koordinacija u ovoj državi najbolje poznaju potrebe, interese, prava i probleme svake manjine u Srbiji i imaju konkretne prijedloge kako da se otklone postojeći problemi i da se omogući ostvarivanje prava manjina.

Nacionalna vijeća kao legalni i legitimni predstavnici nacionalnih manjina i Koordinacija kao kolektivni organ žele i traže da kao referentan i važan subjekt budu aktivni partneri u primjeni i realizaciji Akcionog plana.

 

Tražimo od Vlade Republike Srbije da nacionalna vijeća pojedinačno i Koordinacija budu blagovremeno obaviješteni i aktivno uključeni u realizaciju Akcionog plana; u pripremi nacrta izvještaja o napretku kao i drugih dokumenata koja se odnose na manjine.

 

Nacionalne manjine su reprezentativan subjekt i kao Vijeća pojedinačno i kao Koordinacija, što u ukupnoj populaciji iznosi 17% stanovništva Republike Srbije.

 

Obavještavamo Vas, također, da Koordinacija ni nakon dva pisana zahtjeva i to od 12.10.2016. godine i od 27.10.2016. godine nije uspjela da ostvari sastanak sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Anom Brnabić, a sa ciljem rješavanja problema koji opterećuju manjine u Srbiji.“

Izvor: Bošnjačko nacionalno vijeće

Kategorije: Arhiva, Sedam dana