MATERNJI JEZIK – PRAVO I OBAVEZA

+100%-

MATERNJI JEZIK – PRAVO I OBAVEZA

Bošnjačko nacionalno vijeće je povodom 21. februara – Međunarodnog dana maternjeg jezika i Dana školstva na bosanskom jeziku – organizovalo konferenciju pod nazivom „Maternji jezik pravo i obaveza“.

 

Konferenciju je otvorila predsjednica BNV, dr. Jasmina Curić, koja je rekla da je cilj konferencije da se ukaže na značaj maternjeg jezika kao bitne odrednice nacionalnog identiteta Bošnjaka koji su autohton narod u Sandžaku.

 

„Bošnjačko nacionalno vijeće ima postignutih rezultata na uvođenju bosanskog jezika u obrazovni sistem ali nećemo stati dok ne postignemo postavljeni cilj, a to je da imamo kvalitetno obrazovanje na bosanskom jeziku koje u potpunosti prati nacionalnu strukturu stanovništva u Sandžaku,“ istakla je dr. Curić.

 

Potpredsjednik BNV Muhedin Fijuljanin je u svom izlaganju, između ostalog, naglasio da pravo na obrazovanje na maternjem jeziku spada u temeljna ljudska i manjinska prava i da je ono osnov očuvanja nacionalnog identiteta jednog naroda, zajednice. On je ukazao da o tome govore mnoga međunarodna dokumenta, koja obavezuju države da pripadnicima svih nacionalnih zajednica, pogotovo manjinskih, obezbijede primjenu tog prava i stvore mehanizme koji će osigurati njihovu autohtonost, posebnost i opstajanje. Potpredsjednik Fijuljanin je ukazao i na opasnosti koje proističu  iz mnogih postupanja nadležnih državnih organa, u smislu negiranja i bosanskog jezika, a time i Bošnjaka kao naroda, koja sadrže sve elemente asimilatorske politike i protivna su i međunarodnom
pravu i unutrašnjem zakonodavstvu, ali kao takvi nažalost odražavaju i državni stav prema Bošnjacima Sandžaka i prema Sandžaku.

 

Prof. dr. Safet Sarić, jedan od učesnika konferencije je rekao da je konferencija ne samo uspjela već dala i ogroman doprinos položaju i afirmaciji bosanskog jezika u Sandžaku.

 

„Novi Pazar i Sandžak mogu biti putokaz kako se treba cijeniti i tretirati bosanski jezik i za Bošnjake u Bosni i Hercegovini,“ naglasio je prof. dr. Safet Sarić.

 

Potpredsjednik RS Ramiz Salkić je na konferenciji istakao da je skup jako važan za sve Bošnjake u regionu i da postoji potreba da se objasni šta je to bosanski jezik jer postoji tendencija od istočnih i zapadnih komšija da se negira bosanski jezik.

 

„Mi ćemo istrajati na tome da oni koji danas negiraju bosanski jezik da to prestanu činiti. Ova konferencija šalje poruku da mi govoreći bosanski jezik ne ugrožavamo bilo koji drugi jezik. Instistirajući da se prestane negirati bosanski jezik mi ne negiramo bilo koji drugi jezik koji se govori na ovim prostorima. Očekujemo da svi učenici ovdje u Srbiji imaju pravo na bosanski jezik i očekujemo da institucije uvažavaju činjenicu da je bosanski jezik prisutan u Sandžaku,“ istakao je Salkić.

 

21. februar se obilježava kao Dan školstva na bosanskom jeziku, u znak sjećanja na 21. februar 2013. godine, kada je u školama u Sandžaku počela kompletna nastava na bosanskom jeziku.

 

Izvor: BNV