`Non-paper` o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju

+100%-

`Non-paper` o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju

 

Prema opštoj poziciji EU za pregovore o pristupanju Srbije („Pregovarački okvir“), Komisija je dužna da uredno obaveštava o stanju napredovanja pregovora po poglavljima „Pravosuđe i osnovna prava“ (poglavlje 23) i „Pravda, sloboda i bezbednost“ (poglavlje 24), i da izveštava Savet dvaput godišnje. Od otvaranja pregovora o pristupanju u julu 2016. godine i nakon predstavljanja godišnjeg izveštaja za Srbiju u novembru 2016. godine, ovaj izveštaj je drugi polugodišnji pregled trenutnog stanja. On predstavlja napredak Srbije u sprovođenju Akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Zasniva se na izveštajima Srbije o sprovođenju tih akcionih planova, o informacijama datim u kontekstu Pododbora za pravosuđe, slobodu i bezbednost (8. i 9. februar 2017.) kao i o nizu drugih izvora, uključujući i ekspertske misije i izveštaje međunarodnih organizacija i civilnog društva.

 

Akcioni planovi obuhvataju obaveze Srbije koje prate ambiciozni rokovi, u pogledu napredovanja u pregovorima u poglavljima 23 i 24. Prošlo je dvanaest meseci od njihovog usvajanja u aprilu 2016. godine. Tada je Srbija usvojila odnosno pripremila brojne izmene zakonodavnog i institucionalnog okvira. Takođe, usvojila je odnosno pripremila niz strategija i akcionih planova kao i procedura i operativnih smernica kao i izvršila brojne procene nakon kojih su date preporuke. U mnogim slučajevima sprovođenje je u ranoj odnosno vrlo ranoj fazi.

 

Kako Srbija bude napredovala, pažnja će se postepeno premeštati na delotvornost procesa reforme zakonodavstva u praksi kao i na kapacitet institucija zaduženih za sprovođenje vladavine prava kao i uslovima u kojima one postupaju. U tom pogledu i da bi se osiguralo stalno informativno izveštavanje i pokazao napredak kroz početne, a potom i suštinske rezultate, Srbija treba da poveća pažnju i napore radi pribavljanja adekvatnih i pouzdanih statističkih podataka u svim oblastima.

 

U predstojećem periodu Srbija posebno treba da poveća napore u oblasti reforme pravosuđa. U borbi protiv korupcije Srbija treba dodatno da poboljša institucionalnu saradnju i vlasništvo nad procesom, uz podršku jake političke volje, kako bi postigla opipljive rezultate. Što se tiče osnovnih prava, Srbija treba znatno da unapredi zakonodavstvo u oblasti zaštite podataka, rodne ravnopravnosti, besplatne pravne pomoći i zaštite manjina. Srbija treba da uloži dodatni napor u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, finansijskih istraga i tehnološkog kriminala.

 

Inkluzivnost, transparentnost i kvalitet izrade zakona kao i delotvoran nadzor izvršne vlasti treba dodatno unaprediti, dok usvajanje zakona po hitnoj proceduri u Narodnoj skupštini treba ograničiti. Srbija treba da omogući da se konsultacije sa civilnom društvom odvijaju na sistematski i sadržajan način, a potencijalne koristi od stručnog znanja civilnog društva u potpunosti priznaju i iskoriste.

 

Izvor: YUCOM

 

 

`Non-paper` o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju

 

Kategorije: Sedam dana