NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „MAKEDONSKI INFORMATIVNI IZDAVAČKI CENTAR“ OBELEŽAVA SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA – 4. FEBRUAR 2022. GODINE

+100%-

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „MAKEDONSKI INFORMATIVNI IZDAVAČKI CENTAR“ OBELEŽAVA SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA – 4. FEBRUAR 2022. GODINE

Pre ili kasnije, čini se, rak može da utiče na sve nas. Zato je Svetski dan borbe protiv raka važan dan za podizanje svesti o prevenciji, otkrivanju i lečenju a obeležava se širom sveta 4. februara i ove 2022. godine. Cilj je da se ljudi informišu i podstaknu na prevenciju, rano otkrivanje i lečenje raka. Ovu inicijativu je pokrenula Unija za međunarodnu kontrolu raka da bi se zalagala za ciljeve Svetske deklaracije o raku, napisane 2008. godine. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, rak je jedan od vodećih uzročnika smrtnih ishoda širom sveta. Unija za međunarodnu kontrolu raka osnovana je 1993. godine, sa sedištem u Ženevi. To je društvo zasnovano na iskorenjivanju raka širom sveta i unapređuje medicinska istraživanja.Svetski dan borbe protiv raka je ozvaničen na prvom Svetskom samitu protiv raka 2000. godine. Događaj je održan u Parizu i prisustvovali su članovi organizacija za borbu protiv raka i istaknuti vladini lideri iz celog sveta.Potpisan je dokument pod nazivom „Pariska povelja protiv raka“, koji sadrži 10 članaka, koji naglašava globalnu posvećenost poboljšanju olakšavanja i kvaliteta života pacijenata obolelih od raka.


Na današnji dan, stotine događaja i prikupljanja sredstava se održavaju širom sveta svake godine, kako bi se pojedinci, zajednice i organizacije okupile u bolnicama, školama, preduzećima, pijacama, društvenim salama, parkovima itd. i pokazali onima koji su pogođeni rakom da nisu sami i da svi delimo odgovornost za smanjenje globalnog uticaja ove bolesti.

 

Nova trogodišnja kampanja pokrenuta je ove 2022. godine, a sa ciljem da se jasno ukaže na novonastale, aktuelne i globalne probleme koji opterećuju sve učesnike u procesu prevencije, dijagnostike i lečenja malignih bolesti, odnosno pojačavanja značaja ličnog učešća pojedinca u borbi protiv raka, a za svrhu obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka. Dodatno, kampanja teži da efekti njenih akcija dugotrajno ođekuju, i ostave trajnu promenu u zainteresovanim populacijama, a Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar“ se sa posebnom pažnjom pridružuje ovoj kampanji.


Napominjemo da se Pandemija COVID-19 odrazila na vrlo sličan način u celom svetu na kompletan sistem zdravstvenih usluga usmerenih ka ranom otkrivanju i adekvatnom lečenju malignih bolesti. Zapaženo je da je u brojnim zemljama došlo do manjih ili većih poremećaja u radu ovih medicinskih službi, što se odrazilo na sprovođenje programa ranog otkrivanja, kao i dodatno usložnjavanje procesa lečenja i pružanja nege pacijentima. Uticaj koji će pandemija COVID-19 imati na dijagnostiku i mortalitet od raka, osećaće se, prema procenama stručnjaka, i u godnama koje dolaze. Stoga, važnost pružanja dodatne podrške pacijentima i zdravstvenim radnicima, kao i aktivan rad na ojačavanju celokupnog sistema zdravstvene zaštite imaće presudan značaj za očuvanje i unapređenje kvaliteta života pacijenata.


Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar“ će u svojim izdanjima tokom čitave 2022.godine posebnu pažnju i prostor posvetiti promociji svih preventivnih aktivnosti na polju sprečavanja nastanka malignih bolesti jer procene govore da se čak 40% malignih bolesti može izbeći primenom intervencija u životnom stilu: prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbegavanjem suvišnog izlaganja suncu, zadržavanjem prosečne težine konzumiranjem zdrave hrane, vežbanjem, kao i zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak. Takođe će tokom naredne 3 godine koliko kampanja traje svakog 4. februara naši aktivisti deliti promotivno – edukativne materijale građanima o značaju prevencije i borbi protiv malignih bolesti, danas 4 februara 2022.godine u periodu od 14,00 do 16,00 na gradskom trgu u Pančevu i Novom Sadu naši aktivisti će pored promotivnih materijala, deliti i naša štampanja izdanja, besplatno svim zainteresovanim građanima.

 

 

Izvor: MIIC

Foto: pancevo.mojkraj.rs