Okrugli sto o sprovođenju Akcionog plana dao mogućnost za razmenu mišljenja

+100%-

Okrugli sto o sprovođenju Akcionog plana dao mogućnost za razmenu mišljenja

 

U sredu, 21. decembra, Centar za istraživanja migracija je organizovao okrugli sto „Sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina“. Okrugli sto je organizovan uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

 

img_0171-minPrisutne je u uvodnom delu pozdravila direktorka Centra, Biljana Jović, koja je istakla da je pravi trenutak da se sagleda u kojoj meri su sprovedene aktivnosti predviđene Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za 2016. godinu.

 

Podsetila je prisutne na nekoliko bitnih sastanaka, ključnih činilaca koji su otvorili važne teme od presudnog značaja za kvalitet onoga što je predviđeno Akcionim planom. Takođe je stručno predstavila realizovane aktivnosti, sadržane u Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za 2016. godinu.

 

Kao prvi uvodničar govorio je Vlado Radulović, predstavnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava. „Kancelarija je pripremala izveštaj na osnovu izveštaja svih nosilaca mera,“ istakao je Radulović. „Direktorka Kancelarije je pozvala učesnike da dostave komentare na izveštaj o sprovođenju Akcionog plana, kako bismo naredni izveštajni period što više unapredili. Nikom od nas nije u interesu da položaj manjina predstavlja na veštački način.“

 

img_0175-minRadulović je napomenuo da nijedan podatak za prvi i drugi kvartal 2016. godine nisu dobili od 15 nosilaca mera: svih jedinica lokalnih samouprava, Saveta za međunacionalne odnose, Narodne biblioteke Srbije, Regionalne komore, Saveta za štampu, udruženja novinara, kao ni nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, grčke, vlaške, romske, slovačke i crnogorske nacionalne manjine. „Apelujem na sve nosioce mera da je ovo važan dokument koji treba da oslikava realizovane aktivnosti koje se tiču svih manjina, da se uključe u proces i doprinesu kvalitetu izveštaja“, istakao je Radulović.

 

Ugljanin: Manjine nisu bile u prilici da aktivno učestvuju

 

U ime Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, govorio je dr Sulejman Ugljanin. Napomenuo je da su sve manjine od samog početka uzele odgovorno učešće u radu Radne grupe. „Zaključili smo da Radna grupa koju je formirala Vlada Republike Srbije, nije nikome od predstavnika manjina dostavila nijedan zapisnik sa sednica, dok su nas naši predstavnici obaveštavali da nijedan naš predlog nije uvršten u zapisnik, niti im je data mogućnost da govore o tome“, rekao je Ugljanin.

 

img_0172-minPodsetio je da je tokom izrade Akcionog plana Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo 498 predloga, ali kako je rekao nisu dobili odgovor zbog čega nijedan predlog nije prihvaćen. „Bez obzira na nezadovoljstvo, manjine su imale želju da učestvuju u radu, međutim, nisu bile u mogućnosti da uzmu učešće u analizi, odnosno pripremi izveštaja. Uz saglasnost svih članova Koordinacije dogovoreno je da se formiraju stručni radni timovi, o čemu smo u oktobru i novembru obavestili resornu ministarku i premijera. Međutim, nismo dobili mogućnost da razgovaramo sa njima. Tražimo od Radne grupe da manjinama omogući da aktivno učestvuju u svim procesima koji se tiču Akcionog plana. Manjine najbolje poznaju svoje probleme i najbolje znaju kako da se ti problemi otklone“, zaključio je Ugljanin.

 

Prisutnima je napomenuo i činjenicu da je obuka za praćenje realizacije Akcionog plana održana 15. decembra, a već sutradan je trebalo da se raspravlja o realizaciji istog. Po njegovom mišljenju osobe koje su tek počele da se edukuju nisu bile u potpunosti spremne za diskusiju.

 

U diskusiji je učestvovao i Enis Imamović, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine, koji je istakao da manjine imaju jedna prava na papiru, a sasvim drugačiju stvarnost u praksi. „Moramo držati fokus na politici koja određuje nivo ostvarivanja prava i nivo implementacije zakona u praksi. Taj nivo je, nažalost, vrlo nizak“, ocenio je Imamović.

 

img_0176-minNa pitanje moderatorke okruglog stola B. Jović da li postoje razlike u pogledu sprovođenja aktivnosti između manjih i većih manjinskih zajednica, Jože Sivaček, predsednik Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, koji je govorio i u ime slovenačkog i nemačkog nacionalnog saveta, kao i Saveza jevrejskih opština, istakao je da je u Izveštaju izrazito vidljiva neusklađenost zajedničkih principa i ciljeva. „Problem je i što se nameću političke agende kao osnova organizacije sadržaja i za izradu Akcionog plana, kao i za njegov Izveštaj. Problem na koji ukazuju svi nacionalni saveti je i u sadržini Izveštaja. Najveći neuspeh i Akcionog plana i naše države i svih nas unutar manjinskih zajednica biće ako nam za nekoliko godina nestane bila koja od ovih zajednica. To će značiti da nešto nismo dobro radili, a na dobrom smo putu ka imigraciji, asimilaciji ili nečem trećem, ka nestanku neke zajednice“, rekao je Sivaček.

 

Jedan od zaključaka okruglog stola je bilo i neophodno nastojanje na poboljšanju komunikacije između nosioca mera, a u cilju rešenja problema koji još uvek postoje. Direktorka Centra za istraživanja migracija, Biljana Jović, ocenila je da još uvek postoji mogućnost da se kroz adekvatno izveštavanje i praćenje onog što se dešava na terenu, kad su u pitanju oblasti koje pokriva Akcioni plan, pokuša da postigne najviši mogući rezultat.

 

Takođe, pozvala je prisutne da pošalju sve sugestije o sprovođenju Akcionog plana, koje će biti objavljene na portalu Minority News i u Biltenu, koji se izdaje i na engleskom jeziku.

 

U diskusiji su učestvovali i Muhedin Fijuljanin (Sandžačka demokratska partija), Mirko Bajić (Bunjevački nacionalni savet), i Vitomir Mihajlović (romska zajednica). Iz opravdanih razloga svoje učešće su otkazali Čedomir Backović, šef pregovaračke grupe za poglavlje 23, Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Borče Veličkovski, predsednik Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine.

 

 

Kategorije: Najvažnije, Poglavlje 23