PREDSTAVLJEN PROJEKAT „BILINGVALNE STEM NAUČNICE“ UDRUŽENJA GRAĐANA „RUSTEM“ IZ RUSKOG KRSTURA

+100%-

PREDSTAVLJEN PROJEKAT „BILINGVALNE STEM NAUČNICE“ UDRUŽENJA GRAĐANA „RUSTEM“ IZ RUSKOG KRSTURA

U okviru obeležavanja Svetskog dana za kulturnu raznolikost za dijalog i razvoj, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 25. maja organizovalo predstavljanje projekta „Bilingvinalne STEM naučnice“ koje je realizovalo UG „ruSTEM“ iz Ruskog Krstura.Svetski dan za kulturnu raznolikost za dijalog i razvoj – 21. maj 2021. godine, koji se obeležava od 2002. godine, slavi bogatstvo različitih kultura, ali i važnost interkulturalnog dijaloga koji treba da obezbedi mir i održivi razvoj. Raznolikost doprinosi bogatstvu čitavog čovečanstva. Otvorenost, radoznalost, sposobnost da poštujemo različitost i uživamo u njenim vrednostima, temelji su moralnog, intelektualnog i ekonomskog napretka svakog društva.Predstavljanju projekta „Bilingvalne STEM naučnice“ prisustvovali su Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, mr Natalija Budinski, direktorka Srednje škole sa domom učenika „Petro Kuzmjak“ iz Ruskog Krstura i koordinatorka projekta, dr Jaroslav Katona, docent na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, mr Milana Minarski, načelnica školske uprave Sombor, dr Marko Krstić, direktor Centra za promociju nauke, Borislav Sakač, predsednik Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine, Damjan Miljanić, predsednik Opštine Kula, predstavnici Sekretarijata za upravu, propise i nacionalne manjine AP Vojvodine, državna sekretarka Olena Papuga i pomoćnik ministra Aleksandar Radosavljević u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

 

 

Ovom prilikom ministarka Čomić je istakla da je organizovanje navedenog skupa način da država, u kojoj su naučnice stekle obrazovanje, pokaže zahvalnost za sve što su učinile na polju prirodnih nauka, kao i da se zahvali udruženjima građana sa kojima su zajednički učestvovale u promociji bilingvinalne STEM nauke, jer je to važno i za sve one koji će doći posle njih.Čomić je podsetila da nam je rođenjem data mogućnost da ostvarimo rezultate, ako želimo da istražujemo, da se čudimo, nalazimo odogovore i da se ostvarujemo u onome što je najlepši deo svakog naučnog istraživanja.Sadržaj ovog programa namenjen je devojčicama uzrasta od 14 do 18 godina, koje potiču iz bilingvalnih sredina, odnosno pohađaju srednju školu na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji, a imaju želju da se bave naukom, takozvanim STEM disciplinama (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

U brošuri su predstavljene:

Dr Ivana Budinski, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“,Odeljenje za genetička istraživanja, Univerzitet u Beogradu (školu je završila na rusinskom jeziku)

Dr Sandra Bučko, Katedra za primenjene i inženjerske hemije, Tehnološki fakultet uNovom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na rusinskom jeziku)

Dr Jasna Papuga, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku,Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na rusinskom jeziku)

Dr Katalin Mesaroš Sečenji, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na mađarskom jeziku)

Dr Berta Barta Holo, docent, Prirodno-matematički fakultet, Katedra za opštu ineorgansku hemiju, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na mađarskom jeziku)

Dr Teodora Gajo, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Univerzitet uNovom Sadu (školu je završila na mađarskom jeziku)

Dr Nezrina Mihović Kurtanović, Prirodno-matematički fakultet, Departman zahemiju-biohemija, Univerzitet u Kragujevcu (školu je završila na bosanskom jeziku)

Dr Zdenka Dudić, Industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment, Fakultettehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na slovačkom jeziku)

Dr Izabela Fabri, Medicinski fakultet, oblast hirurgija sa anestezijom, Univerzitetu Novom Sadu (mađarski nastavni jezik)

Dr Hajnalka Požar, Visoka škola strukovnih studija Subotica, Departman za biomedicinske nauke (mađarski nastavni jezik)

Dr Eva Lovra, Odeljenje za građevinarstvo, arhitekturu i urbanizam, dizajn stambenihzgrada, Građevinski fakultet u Subotici (mađarski nastavni jezik).
Izvor: MINLJMPDD

Foto: MINLJMPDD