Misija OEBS-a u Srbiji podržava izradu analize o službenoj upotrebi mađarskog jezika i pisma     

+100%-

Poseban izveštaj Zaštitnika građana o službenoj upotrebi mađarskog jezika i pisma biće predstavljen u ponedeljak, 26. novembra u Subotici. Skup će otvoriti Džozef Melot, zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji, Robert Sepi, zamenik zaštitnika građana Republike Srbije za prava nacionalnih manjina, i Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice.

 

Cilj događaja koji organizuje Zaštitnik građana, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, je da doprinese efikasnijoj primeni ovog prava u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

 

Izveštaj razmatra postojeću praksu u primeni Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i identifikuje dobre primere ali i prepreke u radu državne uprave i institucija. Izveštaj, koji je preveden na mađarski jezik, takođe prikazuje izazove koji su uočeni u toku procene stanja u 31 jedinici lokalne samouprave (JLS) u Vojvodini, gde su mađarski jezik i pismo u službenoj upotrebi, te pruža preporuke namenjene državnim organima i JLS u cilju bolje primene relevantnog zakonodavstva.

 

Preporuke Posebnog izveštaja bi trebalo da dovedu do poboljšanja komunikacije sa lokalnim zvaničnicima i daljeg unapređenja prava građana na upis ličnih imena u službene evidencije, da ohrabre pokrajinske i lokalne vlasti da nastave da pružaju podršku zaposlenima u učenju jezika nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na lokalnom nivou.

 

Skupu će prisustvovati predstavnici državnih i pokrajinskih organa, lokalni zvaničnici iz opština u kojima je mađarski jezik u službenoj upotrebi, predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, bolnica, porodilišta i organizacija civilnog društva.

Kategorije: Mađarska zajednica