U Novom Sadu osnovano udruženje Češka beseda

+100%-

U Novom Sadu osnovano udruženje Češka beseda

Udruženje “Češka beseda Novi Sad” osnovano je 5. oktobra 2018. godine kao nevladino, dobrovoljno i neprofitno Udruženje. Doneta je odluku o predsedniku Udruženja, članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Udruženje je osnovano sa ciljem očuvanja tradicije i razvoja kulture Čeha u Republici Srbiji, edukacije i celoživotnog obrazovanja pripadnika češke nacionalne zajednice u Republici Srbiji, povezivanja sa Češkom Republikom kroz kulturna, nacionalna i etnička načela. Pažnja Udruženja je usmerena i na jačanje kontakata sa ostalim udruženjima u Srbiji kroz osnaživanje prijateljstva među češkim i srpskim narodom i kroz održavanje kontakata sa svim domaćim i inostranim institucijama koje mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva Udruženja. Formirane su komisije, a potpisujući pristupnicu, članovi su se odlučili u kojoj će komisiji i na koji način doprineti radu Udruženja.

Doneta je i odluka o godišnjoj manifestaciji Udruženja koja će ove godine nositi naziv „Novosadske radosti 2019“ i koja će se održati 5. i 6. oktobra u Novom Sadu. U biblioteci „Anica Savić Rebac“ održavaju se časovi češkog jezika za početnike.

Predstavnike Udruženja 12. februara 2019. godine srdačno su primili  ambasador Republike Češke u Srbiji Tomaš Kuchta i konzul Petra Feikova. Tom prilikom postignut je dogovor o saradnji i podršci ambasade boljem radu Udruženja.

Udruženje je do sada potpisalo sporazum o saradnji sa Češkom besedom u Daruvaru, Sarajevu i sa Kulturno-umetničkim društvom „Pavel Jožef Šafarik“ u Novom Sadu.